Kdo jsou baptisté?

Baptisté jsou křesťanskou reformační církví. Pojem církev však chápeme poněkud odlišně než většina křesťanských církví. Každé místní společenství (sbor) je pro nás plnohodnotnou církví, která je plně autonomní a podřízená pouze vládě Ježíše Krista. Každý místní sbor je tedy samostatný a nezávislý na jiných sborech a není podřízen žádnému církevnímu orgánu. Baptisté se po celém světě sdružují do jednot či unií na národní, kontinentální i světové úrovni. Důvodem je vědomí, že se vzájemně můžeme obohacovat, sdílet a spolupracovat na projektech, které přesahují možnosti jednoho sboru.

         V České republice baptistické sbory tvoří Bratrskou jednotu baptistů, která je státem registrovanou církví. Nejedná se však v pravém slova smyslu o "baptistickou církev", ale jednotu (svaz) několika desítek jednotlivých místních církví.

         Baptisté od počátku kladli velký důraz na svobodu svědomí každého člověka.  Baptisté se nikdy nechtějí pokoušet přivést někoho k víře donucením. Rozhodnutí pro víru musí být svobodné a dobrovolné. Baptisté se zasazují o náboženskou svobodu pro všechny, pro věřící i nevěřící. Právě mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu, protože jsme si jisti, že před Pánem Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám. Z tohoto důvodu baptisté nekřtí malé děti, které se ke svému křtu nemohou svobodně vyjádřit. V praxi to znamená, že za členy baptistických sborů jsou přijímáni pouze dospělí, kteří prožili znovuzrození z Ducha svatého a vyznávají svoji víru před sborovým shromážděním. Na vyznání své víry jsou pak pokřtěni ponořením do vody. Řecké sloveso „baptizó“ znamená ponořit a je vlastně termínem pro křest. Baptisty byli označováni lidé v době reformace, kteří se nechávali znovu pokřtít, protože neuznávali svůj křest jako právoplatný, protože nebyl výsledkem jejich svobodného rozhodnutí podpořeného jejich osobní vírou v Ježíše Krista. Také se jim říkalo „novokřtěnci“ a za tento svůj postoj byli z počátku pronásledováni a někteří i umučeni. I z těchto historických důvodů se baptisté ve světě zasazují o dodržování lidských práv a náboženskou svobodu.  

Patrně nejznámějším baptistickým kazatelem byl držitel Nobelovy ceny míru Dr. Martin Luther King. Zasazoval se o změnu společenského postavení černošského obyvatelstva v Americe. Svého cíle, kterým bylo ukončení rasové diskriminace, se snažil dosáhnout prostřednictvím občanské neposlušnosti a jiných nenásilných praktik. Vzhledem k tomu, že odmítáme jakékoliv násilí ve věcech svědomí, zasazujeme se o také důslednou odluku církve od státu.

Bratrská jednota baptistů je jediným církevním uskupením, které odmítlo podepsat smlouvu se státem v souvislosti se zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v rámci tzv. „Církevních restitucí“.

 

Dětský křesťanský klub PECKA

Jsme parta mladých přátel, která se schází každý pátek v čase od 16:00 do 18:30 hod ve sboru BJB v Suchdole nad Odrou, aby si užila legraci a dozvěděla se něco více o našem Stvořiteli ♥
 

Zahrej si s námi hru "HÁDEJ KDO"? 

Pravidla jsou jednoduchá...Obrázek skrývá profil vedoucího. Poznej o koho jde, získej pole zdarma a vstupenku do losování. Šťastlivec vyhrává diamant!

 

NÁSTĚNKA

Žhavá novinka

TÁBOR 2018 KDY? Od neděle 12. 8. - do soboty 25. 8. 2018 KDE? Letos na novém místě. Základna tábořiště se nachází u Slezské Harty.   GPS: 49.895878443, 17.533943653  Informační letáček ke stažení zde.  

PRAVIDLA CELOROČNÍ HRY

Ahooj ☼  Pokud jsi zazdil/la první Pecku, kde jsme si říkali nejen pravidla peckování, ale také pravidla celoroční hry, tak nevěš hlavu.V sekci O NÁS je podsložka Celoroční hra, kde najdeš veškeré info i s pravidly.  Pokud i přesto Ti nebude jasné "vo co go!?!" Nemeškej a obrať se na mě,...

Biblický verš pro rok 2018

 

"Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.   

(Český ekumenický překlad Bible, 2.Timoteovi 3:15-17)"